Sverige får sin första doktor i Mänskliga rättigheter

Av Lisa Kron - Publicerad den 4 december 2014
Linde Lindkvist. Foto: Gunnar Menander

Trots att Sverige har en tradition av att högakta FN och dess arbete för mänskliga rättigheter finns det ännu ingen examinerad doktor i ämnet Mänskliga rättigheter. Det tänker Linde Lindkvist, doktorand vid historiska institutionen på Lunds universitet, ändra på.

Som 21-åring lämnade Linde Lindkvist Umeå för att läsa det nystartade ämnet Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Han var med från starten när forskarutbildningen inom ämnet drog igång 2009 och han var även med att starta kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter.  Lunds universitet är ensamma om att ha en forskarutbildning i Mänskliga rättigheter och de fem doktoranderna som just nu går där har själva fått vara aktiva i skapandeprocessen. Det har varit en intensiv tid för Linde Lindkvist, men nu är han äntligen klar med sin doktorsavhandling ”Shrines and Souls: The Reinvention of Religious Liberty and the Genesis of the Universal Declaration of Human Rights”. Avhandlingen behandlar tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s allmänna förklaring från 1948. – Dagens aktivister inom mänskliga rättigheter pekar ofta på det här dokumentet för att ge legitimitet åt sitt arbete, säger Linde Lindkvist. Men trots att det är det är det dokument i världshistorien som, näst efter Bibeln, blivit översatt till flest antal språk har det länge saknats en djupare forskning och problematisering kring hur dokumentet kom till. Linde Lindkvists kontextuella undersökning är därför efterlängtad i både forskarvärlden och bland aktivister. Den 8 december lägger Linde Lindkvist fram sin avhandling klockan 10.15 i LUX C126. Opponent är Samuel Moyn från Harvard University.