Ulrike Hahn välkomnas som Kerstin Hesselgren-professor

Publicerad den 2 oktober 2013

Denna vecka välkomnar vi professor Ulrike Hahn som under ett halvår kommer att inneha Kerstin Hesselgrenprofessuren hos Filosofiska institutionen. Den 24 oktober 2012 beslöt Vetenskapsrådet att kalla professor Ulrike Hahn till Kerstin Hesselgrenprofessuren för 2013 och att utse Filosofiska institutionen vid Lunds universitet till värd, efter ett förslag från Erik J Olsson. Professuren har fått sitt namn efter Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot och den ska tilldelas en internationellt framstående forskare inom det samhällsvetenskapliga området. Ulrike Hahn disputerade i Oxford 1996 och arbetat som lärare och forskare sedan dess. Sedan 2009 är hon anställd som professor vid Cardiff University, Wales, och hon har för tillfället en tjänst vid Department of Psychological Sciences, Birkbeck, University of London, från vilken hon tar ledigt under tiden för gästprofessuren i Lund. I motiveringen till beslutet skriver Vetenskapsrådet bland annat att Hahn är internationellt mycket framstående inom kognitionsforskning och att hennes verksamhet knyter tätt an till arbetet i de två forskargrupper i teoretisk filosofi som hon ska samarbeta med. Vetenskapsrådet påpekar också att det finns goda utsikter till fruktbara samarbeten mellan Hahn och forskare i institutionens övriga två ämnen, kognitionsvetenskap och praktisk filosofi.  Ulrike Hahn är hos Filosofiska institutionen i sex månader på heltid från 1 oktober.
  • <link http: www.fil.lu.se projekt>Läs om forskningsprojektet