​​​​​​​Uppdrags­utbildning i konst och kultur ska guida yrkes­verksamma inom vård och omsorg

Av Emma Holm - Publicerad den 6 december 2021
En av Skissernas museums utställningshallar
Institutionen för kulturvetenskaper ger i samarbete med Primärvården i Region Skåne en ny uppdragsutbildning. Den ska ge fördjupade kunskaper om konst, kultur och estetik som en viktig resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Foto: Johan Persson.

Institutionen för kulturvetenskaper har i höst gett en kurs som ska ge deltagarna fördjupade kunskaper om hur konst, kultur och estetiken vara en viktig resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete.

Kursen skapades efter att en rapport från Världshälsoorganisationen och en rad andra studier hade visat att engagemang i olika former av konst och kultur främjar hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. Uppdragsutbildningen ges i samarbete med Primärvården i Region Skåne och kommer att ges nästa gång höstterminen 2022.

Läs hela artikeln Utbildning i konst och kultur ska guida yrkesverksamma inom vård och omsorg