Vetenskapsrådet ger SweHumLabs högt betyg

Publicerad den 29 april 2020

Forskningsinfrastrukturen för humaniora SweHumLab, en satsning av Humanistlaboratoriet och Humlab vid Umeå universitet, har blivit högst rankad vid Vetenskapsrådet behovsinventering av forskningsinfrastrukturer på nationell nivå. Det betyder att om VR utlyser infrastrukturmedel kan respektive lab ansöka om medel.

- Det är mycket glädjande att Vetenskapsrådet ser vikten av att beakta de ökande behoven av infrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap, säger Marianne Gullberg, föreståndare för Humanistlaboratoriet. SweHumLabs, Swedish Humanities Labs, är en gemensam satsning av Humanistlaboratoriet i Lund och Humlab vid Umeå universitet för att skapa en nationell forskningsinfrastruktur för humaniora. Av 69 förslag vid VR:s behovsinventering av forskningsinfrastrukturer blev SweHumLabs, tillsammans med endast 10 andra, klassificerade som A1. Betyget innebär att SweHumLabs anses vara ett infrastrukturområde av nationellt intresse och att det är redo för utlysning. Om VR utlyser infrastrukturmedel, kommer Humanistlaboratoriet och Humlab Umeå var för sig därmed kunna ansöka om medel. – Humanistlaboratoriet och Humlab Umeå kompletterar varandra vad gäller resurser och kompetens. Vår långa gemensamma erfarenhet av infrastrukturellt arbete innebär att vi tillsammans har goda möjligheter att möta de snabbt växande behoven i våra discipliner av långsiktig och stabil tillgång till teknologi, digitala och datorbaserade resurser och verktyg, samt till metod- och datahanteringskompetens. Vi skulle också få större möjligheter att bidra med metodologisk utbildning, säger Marianne Gullberg. Föreståndaren Stefan Gelfgren för Humlab vid Umeå universitet säger att det inte var väntat eller på något sätt givet, när det bara var tio av sextionio ansökningar som valts ut. Men att det ligger i tiden, det vill säga att den här typen av behov finns framskrivna i olika sammanhang när det gäller humaniora, och att det finns ett tydligt behov.Han säger vidare att nu återstår ”bara” arbetet att formulera en bra ansökan och att det därtill finns medel hos VR.Om allt går som på räls kan det som tidigast 2022 delas ut eventuella anslag. – Det är en verkligt glad nyhet. Det är betydelsefullt för HT och LU att Humanistlaboratoriet är med och påverkar utvecklingen av infrastruktur för humaniora på ett nationellt plan och i ännu större utsträckning kan samverka med andra aktörer i Sverige, säger Johannes Persson dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Läs mer på VR:
<link https: www.vr.se soka-finansiering beslut>Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse