Digital humaniora

Två tvärvetenskapliga fora inom de humanistiska och teologiska fakulteterna förenar många forskares växande intresse och engagemang för Digital humanities – den mer övergripande forskningsnoden Digitala kulturer, och seminarieserien Digital tools in the Humanities. Utöver dessa finns forskningsinfrastrukturen Humanistlaboratoriet.

Digitala kulturer

Forskningsnoden Digitala kulturer ingår i Institutionen för kulturvetenskaper där man även driver ett kandidatprogram i Digitala kulturer. Forskningsnoden utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Den tar sin utgångspunkt i den bredd och det djup som kombinationen av en rad humanistiska ämnen erbjuder för att undersöka det digitala. Olika forskningsprojekt, program och initiativ baserade på olika metoder och med inriktning på såväl samtida som historiska företeelser samlas. Noden fungerar som en katalysator för att främja samarbeten och forskningsprojekt genom diskussion, seminarier, och workshops. Flera pågående projekt med anknytning till noden involverar flera institutioner och externa forskare.

Digital tools in the humanities

Digital tools in the humanities är en tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande seminarieserie som fokuserar på de digitala verktyg som utvecklas och har utvecklats i Lund inom ramen för olika forskningsprojekt och på frågor om långtidsbevarande och kontinuitet kopplat till forskningsinfrastrukturfrågor. Seminarieserien samlar forskare verksamma inom olika institutioner inom HT-området, personal från Humanistlaboratoriet, IT-enheten, HT-biblioteken och Universitetsbiblioteket, samt SND, Svensk Nationell Datatjänst (Göteborg).

Humanistlaboratoriet

Humanistlaboratoriet utgör en forskningsinfrastruktur med tvärvetenskaplig inriktning för forskare, lärare och studenter vid hela området.

Läs mer om Humanistlaboratoriet
 

Kontaktinformation

Avdelningen för digitala kulturer
Jutta Haider
Docent, universitetslektor
046–222 04 58
jutta.haiderkultur.luseMoa Petersén
Universitetslektor
046–222 09 50
moa.petersenkultur.luseDigital tools in the humanities
Elisabet Göransson

Docent
046–222 90 62
elisabet.goranssonteol.luseMarianne Gullberg
Professor
046–222 03 89
marianne.gullbergling.luse
Samuel Rubenson
Professor
046–222 90 31
samuel.rubensonteol.luse