Hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

2019
Bruce Karstadt, föreståndare och direktör för American Swedish Institute, Minneapolis
Professor Helle Vandkilde, professor i arkeologi vid Aarhus Universitet, Aarhus 2018
Professor Timothy Snyder, professor i historia vid Yale University, New Haven (promoverades 2019) 2017
Professor Baruch Fischhoff, professor i psykologi vid Carnegie Mellon University, Pittsburgh
Professor Ulrike Hahn, professor i psykologi vid Birkbeck University, London
Per T Ohlsson, journalist och författare, Malmö
Stellan Skarsgård, skådespelare, Stockholm 2016
Professor Michael Dobson, professor i Shakespearestudier, föreståndare för The Shakespeare Institute, Oxford
Lektor Jens Vellev, universitetslektor i medeltids- och renässansarkeologi vid Aarhus Universitet, Højbjerg 2015
Lektor Pia Bennike, lektor emerita vid Rättsmedicinska institutet och Saxo-institutet, Köpenhamns universitet
Professor Oda Wischmeyer, professor emerita i Nya Testamentets exegetik, universitetet i Erlangen-Nürnberg
Professor Manfred Pienemann, professor i lingvistik, Paderborn 2014
Ebba Fischer, styrelseordförande Crafoordska stiftelsen, Lund
Lektor Ulla Lund Hansen, lektor emerita i arkeologi, Saxo-institutet, Köpenhamns universitet
Professor Marga Reis, honorärprofessor i tysk språkvetenskap, Humboldtuniversitetet, Berlin 2013
Professor John Broome, moralfilosof vid Corpus Christi College, Oxford
Docent Stig Persson, kardiolog och medicine doktor, Lund
Kantor Elisabet Wentz-Janacek, Lund 2012
Bokförläggare Per-Håkan Ohlsson, Lund
Professor Elisabet Engdahl, professor i svenska, Göteborgs universitet
Professor Richard Wilk, Distinguished professor of Cultural Anthropology, Indiana University
2011
Professor Anthony Spearing, William R. Kenan, Jr. Professor of English, University of Virginia
 
2010
Professor Raffaele Simone, Università Roma 3 2009
Samhällspolitisk chef vid SACO Gunnar Wetterberg
Antikvarie och bitr chef vid Bornholms Museum i Rönne Finn Ole Sonne Nielsen, Danmark
Professor Dinah Birch, Storbritannien
 
2008
Docent och lektor Nanna Noe-Nygaard, Köpenhamns universitet
Professor Philip Pettit, Princeton University 2007
Prins El Hassan bin Talal, Jordanien
Författare Sigrid Combüchen, Lund
Professor Barbara Scholkmann, Tübingen 2006
Professor Thomas Vargish, Colorado Springs
Poet, kritiker Ingemar Leckius, Lund
1:e bibliotekarie, FM Ingegerd Rabow, Lund
 
2005
Fil lic, skribent Ulf Gran, Malmö
Professor Torsten Capelle, Münster
 
2004
Professor Teresa de Lauretis, Santa Cruz (promoveras 2005)
Professor dr. Jürgen M. Meisel, Hamburg
Eric Rasmusson, Halmstad
 
2003
Professor Michael G. Carter, Sydney/Oslo
Professor dr. Claus Clüver, Bloomington
Bokförläggare Kjell Peterson, Stockholm
 
2002
Professor Richard Bradley, Reading
Professor Natalie Zemon Davis, Toronto 2001
Professor Thomas Bredsdorff, Köpenhamn
Professor Carol Clover, Berkeley
Förlagsredaktör Ingrid Schaar, Lund
 
2000
Professor Hans Andersson, Lund
Regissör Suzanne Osten, Stockholm
Professor Håkan Westling, Barsebäck
 
1999
Professor Stig Johansson, Oslo
Professor José Vovelle
 
1998
Tandläkare Verner Alexandersen, Ballerup
Professor Muchadin Kumachov, Moskva
Fil lic Jan Stolpe, Stockholm
 
1997
Professor Peter Burke, Cambridge
Professor D. H. Mellor, Cambridge
Redaktör Bo Strömstedt, Stockholm
 
1996
Universitetsadjunkt Rolf Petré, Lund
Bokförläggare Per A. Sjögren, Stockholm
 
1995
Redaktör Jan Aghed, Malmö
Professor Steven Koblik, Portland
Överbibliotekarie Hakon Lund, Köpenhamn
Fil lic Ingvar Rydberg, Helsingborg

1994
Barbara Everett, Oxford
Professor Emrys Lloyd Jones, Oxford
Fil lic Kristina Lindell, Lund
Bergsingenjör Yngve Rollof, Åhus
 
1993
Professor Giovanni Colonna, Rom
Redaktör Stig Tornehed, Växjö
Professor Ulrich Weisstein, Graz
 
1992
Författare Hans Alfredson, Lidingö
Professor Aaron Gurevich, Moskva
Författare Klaus Rifbjerg, Köpenhamn
 
1991

Lektor Helen Clarke, London
Professor Richard M. Hare, Oxford
Professor Walter Nash, Nottingham
 
1990
F länsmuseichefen Thorsten Andersson, Åhus
Redaktör Einar Lauritzen, Stockholm
Fil kand Birgit Rausing, London
 
1989
F tullinspektören V. E. Clausen, Köpenhamn (avled före promotionen)
F adjunkten Per-Erik Lindahl, Vinslöv
Professor Ladislav Matejka, Ann Arbor
 
1988
Adjunkt Rune Hillbom, Karlskrona
Avdelningsdirektör Bengt Hjelmqvist, Åryd
Intendent Johannes Lepiksaar, Västra Frölunda
Professor Isaac Levi, New York
 
1987
Adjunkt Bertil Cavallin, Storfor
Professor Geoffrey Leech, Lancaster
Författare Göran Printz-Påhlson, Cambridge
Professor Günter Wiegelman, Münster
 
1986
Professor Torben Brostrøm, Köpenhamn
Bibliotekarie Per Paul Ekström, Lund
Assistent Damrong Tayanin, Lund
 
1985
Lektor Lars Helge Tunvig, Lund (tackade nej)
Professor Hans Åstrand, Stockholm
 
1984
Redaktör Gunnar Fredriksson, Enskede
Direktör Knud W Jensen, Humlebæk
Professor George Y. Shevelov, New York
 
1983
Förlagsredaktör Simon Bengtsson, Lund
Professor Hilding Pleijel, Lund (tackade nej)
 
1982
Dottore Silvio Furlani, Rom
Professor Ilse Lehiste, Ohio
Fil lic Nils Palmborg, Lund
 
1981
Fil mag Barbro Edlund, Lund
 
1980
Fil lic Sven Alfons, Djursholm
Överantikvarie Margareta Biörnstad, Stockholm
Professor Wolfram Eberhard, Berlin
F chefredaktören Eric Hegge, Halmstad
 
1979
Fil dr Thorkild Bjørnvig, Samsö
Professor F J Billeskov Jansen, Köpenhamn
Professor Søren Egerod, Hellerup
 
1978
Professor Eli Fischer-Jørgensen, Köpenhamn
Bokförläggare Emil Thomse, Tórshavn
 
1977

Redaktör Agne Hamrin, Rom
Folkskollärare Ivar A Johansson, Hässleholm
Kapten Nils Strömbom, Varberg
 
1976

Professor Randolph Quirk, London
Fil dr Herbert Rosenberg, Köpenhamn
Kyrkoherde Curt Wallin, Tomelilla