Stipendier och forskningsresurser

Rese- och forskningsbidrag inom HT

Bidragen utlyses varje termin. Här finner du mer information om ytterligare bestämmelser som rör bidragen, med vilka intervall de ges, beslut om vilka som beviljats bidragen.

Stöd till forskning

På forskningssidorna på LU:s centrala medarbetarwebb hittar du matnyttig information om stipendier och anslag.

STINT

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten.

Forskningsservice

Forskningsservice arbetar med att bevaka och informera om externa finansieringskällor inom t ex EU, stiftelser och fonder som är intressanta för universitetets forskning. De ger forskare kostnadsfri hjälp och rådgivning i anslutning till ansökningar om anslag och under pågående projekt.