Rese- och forskningsbidrag

Fakulteternas rese- och forskningsbidrag utlyses en gång per termin, vanligtvis i januari respektive september. Ansökning sker via Medarbetarwebbens stipendieportal. Ansökningarna hanteras därefter av en särskild stipendienämnd, som består av prodekanus för forskning vid HT, en ansvarig tjänsteman samt en doktorandrepresentant från HT:s forskningsnämnd. Beslut fattas av prodekanus i enlighet med fakultetsstyrelsens delegationsbeslut.

Senast beviljade bidrag

Individer som tilldelats stipendier meddelas per e-post av Donationsförvaltningen. Individer som inte tilldelats några stipendier meddelas ej.

Bestämmelser, utlysningsintervall och redovisning

Ytterligare bestämmelser

Ytterligare bestämmelser angående fakulteternas Rese- och forskningsbidrag:

Med vilka intervall utlyses bidragen?

Information om med vilka intervall fakulteternas Rese- och forskningsbidrag utlyses:

Redovisning

Redovisning av tilldelade medel sker i Stipendieportalen - samma plats där stipendierna söks.

Ansök om rese- och forskningsbidrag

Ansökan sker via Medarbetarwebbens stipendieportal.