Forskningsplattformar

Idag utförs en betydande del av den ledande humanistiska och teologiska forskningen i vetenskapliga miljöer vid sidan om traditionella ämnesdisciplinära och organisatoriska indelningar. HT-fakulteterna har därför infört en satsning på forskningsplattformar för att sådana gränsöverskridande forskningsmiljöer ska ges förutsättningar att bygga upp och utveckla långsiktiga interdisciplinära samarbeten.

DigitalHistory @ Lund (forskningsledare: Sune Bechmann Pedersen, Marie Cronqvist)
En plattform som för samman forskare från bl a HT-fakulteternas historiska discipliner – i samarbete med Humanistlaboratoriet och Universitetsbiblioteket – för att främja utvecklingen av nya forskningsprojekt inom området digital history.

Digital Integration Across Disciplines: Advancing Cultural Heritage Documentation (DIAD) (forskningsledare: Niclas Burenhult, Nicoló Dell’Unto)
Denna plattform kommer att nå nya landvinningar inom området kulturarvsdokumentation, genom ett intrikat samarbete mellan två banbrytande men vitt skilda fält – digital arkeologi och språkdokumentation.

Space Humanities (forskningsledare: David Dunér)
Plattformen avser att utgöra en tvärvetenskaplig sammanslutning för forskning kring de humanistiska och sociala frågor som rymdforskningen uppväcker, såsom historiska, filosofiska, etiska, kulturella, konceptuella, politiska, juridiska och ekonomiska.

Language Acquisition, MultilINguAlism, and Teaching (LAMINATE) (forskningsledare: Jonas Granfeldt, Marianne Gullberg)
En plattform som har som mål att sätta Lunds universitet på den globala forskningskartan inom områdena språkinlärning, flerspråkighet samt språkundervisning och -bedömning.

Christianity and Nationalism (forskningsledare: Jayne Svenungsson)
Denna plattform ämnar att utveckla en forskningsmiljö inom det snabbt växande interdisciplinära fält som intresserar sig för kopplingar mellan kristendom och nationalism.

www.ctr.lu.se/christianity-and-nationalism