Webb-TV – videor med våra forskare

Allmän språkvetenskap

Observera andra och skriv bättre
Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Språkforskarna Victoria Johansson och Åsa Wengelin berättar om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat i augusti 2016.

UR-Play - Observera andra och skriv bättre

Språkstörning och flerspråkighet
Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Språkforskarna Ketty Holmström, Medicinska fakulteten och Annika Andersson, HT-Fakulteterna berättar om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat i augusti 2016.

UR-Play - Språkstörning och flerspråkighet

Hur man lär sig ett språk?
Många av oss tror att det är helt omöjligt att lära oss kinesiska eller flytande franska. Men Marianne Gullberg professor i psykolingvistik och vetenskaplig chef för humanistlaboratoriet menar att det inte stämmer. Med hjälp av en mängd tekniska mätinstrument, bland annat så kallad motion capture, försöker hon och hennes team att kartlägga hur vår omedvetna språkbearbetning går till. Inspelat 2015.

UR-Play - Hur man lär sig ett språk?

Biblioteks- och informationsvetenskap

Källkritik i nätets tidevarv
Google är för de flesta idag ett fönster mot världen. Men hur formar nätets sökmotorer vår kunskap och vår kunskapssyn? Och hur kan deras data granskas? Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, berättar.

UR-Play - Källkritik i nätets tidevarv

Sociala medier och lärande
Hur förändras medielandskapet och lärandet när vi går från trycka till digitala källor? Utifrån exemplen Wikipedia och Facebook berättar Fredrik Hanell, doktorand i biblioteks- och informationskunskap, vad sociala medier kan tillföra i lärmiljöer. Inspelat i januari 2013.

UR-Play - Sociala medier och lärande

Vår digitala samtid och framtid
Vad behöver medborgarna veta i dag om den digitala tekniken? Vad betyder snabbheten i den digitala revolutionen? Vad betyder det att informationen inte försvinner utan är beständig? Stefan Larsson, rättssociolog; Per Runeson, professor i programvarusystem; Sara Källberg, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap; Björn Regnell, professor i programvarusystem och Ulf Maunsbach, forskare i immaterialrätt och IT-rätt. Inspelat i mars 2013.

UR-Play - Vår digitala samtid och framtid

Filmvetenskap

Den kvinnliga emigranten på film
Över en miljon svenskar emigrerade till USA från 1840 och hundra år framåt. Många kom aldrig tillbaka men det var också många som återvände. Detta nationella trauma har skildrats både i svensk och i amerikansk film.  Ann-Kristin Wallengren, professor i filmvetenskap, har tittat närmare på hur den kvinnliga emigranten har skildrats. Inspelat i september 2013.

UR-Play - Den kvinnliga emigranten på film

Högskolepedagogisk utveckling

Spelifiering i lärandet
Spel engagerar, trollbinder oss. Hur kan det användas i undervisningen? Genom att studera spel kan vi lära oss mer om motivation, säger Marita Ljungqvist, vid Lunds universitets högskolepedagogiska enhet, CED. Inspelat i juni 2013.

UR-Play - Spelifiering i lärandet

Idé- och lärdomshistoria

Sant eller falskt - vem bryr sig?
Har sanningen blivit alltmer oviktig när vi skapar våra världsuppfattningar? Är bra och övertygande berättelser viktigare än vad som faktiskt hänt? I denna debatt diskuteras även filterbubblor, myter, faktaresistens och konspirationsteorier. Medverkar gör journalisterna Jack Werner och Anders Mildner, kulturgeografen Maja Essebo och Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria. Inspelat mars 2016.

UR-Play - Sant eller falskt - vem bryr sig?

Är historien cyklisk?
Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria diskuterar cyklisk historieuppfattning. Inspelat 2010.

UR-Play - Är historien cyklisk?

Jiddisch

Om författaren Isaac B Singer
Jan Schwarz, lektor i jiddisch, berättar om sitt arbete om Nobelpristagaren Isaac Bashevis Singer. Singer växte upp i en rabbinsk familj och föräldrarnas olikheter präglade honom och hans författarskap. Singer fick Nobelpriset i litteratur 1978 och var produktiv nästan hela tiden fram till sin död 1991. Inspelat i november 2015.

UR-Play - Om författaren Isaac B Singer

Kognitionsvetenskap

LUCS 25-årsjubileum
Under 25 år har kognitionsvetenskap funnits som ämne vid Lunds universitet. Den här konferensen ger en överblick över en del av den forskning som bedrivits. Allt är kognitionsvetenskap, men ämnena spänner över så skilda områden som korpar, digitala verktyg för matematikinlärning, robotar och vardagsbeslut. Inspelat i september 2013.

Konsthistoria och visuella studier

Gatukonst - vad är det?
Peter Bengtsen, forskare i kulturvetenskap, förklarar skillnader och likheter mellan graffiti och gatukonst och ger exempel på olika typer av gatukonst. Han menar att gatukonst kan bidra till medborgarnas reflektion och till mer demokrati. Inspelat i februari 2012.


UR-Play - Gatukonst - vad är det?

Retorik

Att använda språket konstruktivt
Anders Sigrell, retorikprofessor, ger olika infallsvinklar på retorik, ett ämne som har flera tusen års historia; det härstammar ända från 400-talet f Kr. Retoriken kan få oss att fundera över hur vi väljer, både som talare och lyssnare, och få oss att använda språket mer konstruktivt. Inspelat i mars 2012.

UR-Play - Att använda språket konstruktivt

Obama lär lärare retorik
Att det är viktigt för politiker att vara goda retoriker vet vi, men hur är det med lärare? Bör skolan ha retorik på schemat? Retorikutbildare och språklärare Karin Beronius och retorikprofessor Anders Sigrell.

UR-Play - Obama lär lärare retorik

Svenska/nordiska språk

Begripliga och obegripliga metaforer
Lena Ekberg, professor i nordiska språk vid Lunds universitet, talar om när metaforer i språket fungerar - och när de bara blir obegripliga. Inspelat i mars 2010.

UR-Play - Begripliga och obegripliga metaforer

Teologi och religionsvetenskap

Rituell och institutionell glömska
Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria pratar om invigningen av Göteborgs nya domkyrka 1815 som en glömskans ritual och om ansvar respekt och förståelse. Inspelat 2010.

UR-Play - Rituell och institutionell glömska

Videor från HT-dagarna

Här kan du se föreläsningar från de senaste årens Humanist- och teologdagar.