lu.se

HT-samtal #96 – AI

Publiceringsdatum: 9 mars 2020

Om avsnittet: Vad pratar vi om när vi pratar om artificiell intelligens? Varför intresserar sig filosofer för självstyrande bilar? Och när tar robotarna över?

Ett samtal med Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, och Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, om den stora satsningen WASP-HS, och om humanioras roll i forskningen om autonoma system och AI.

Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. HT-samtal spelas in i Humanistlaboratoriets LARM-studio på LUX.

Länkar:
WASP-HS: wasp-hs.org/
Robotlabbet: www.lucs.lu.se/lucs-robotics-group/

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

 

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0