Professorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Filosofiska institutionen

Historiska institutionen

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Institutionen för kommunikation och medier

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för utbildningsvetenskap

Språk- och litteraturcentrum (SOL)