Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ÄSPD12

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-59913
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 22,5 hp avklarade (av 30 hp) från Spanska I, ÄSPD21, där delkurs 4, Spansk grammatik (7,5 hp), är obligatorisk, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Carlos Henderson, Katja Jansson, Antonio Vázquez

Information om ingående delar

  1. Latinamerikansk litteratur , 6 hp
  2. Spansk språkvetenskap , 6 hp
  3. Spansk didaktik , 6 hp
  4. Spansk grammatik med övningar , 6 hp
  5. Akademiskt skrivande , 6 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16