Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ABMM30


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i ABM, arkivvetenskap

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-10-27 – 2023-11-28

Kursansvarig: Charlotte Hagström
Lärare: Karin Gustavsson, Charlotte Hagström, Per Stobaeus

Information om ingående delar

  1. Gruppuppgift , 1,5 hp
  2. Skriftlig uppgift , 4 hp
  3. Seminarier , 2 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16