Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ABMM32


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i ABM, arkivvetenskap

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-04-27 – 2023-06-04

Kursansvarig: Ann-Sofie Klareld
Lärare: Tobias Idberg, Ann-Sofie Klareld, Björn Magnusson Staaf, Patrik Sandgren, Fredrik Tersmeden

Information om ingående delar

  1. Artikel , 2,5 hp
  2. Gruppuppgift , 2 hp
  3. Litteraturseminarium , 1 hp
  4. Seminarium - gruppuppgift , 1 hp
  5. Artikelseminarium , 1 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16