Kurs

Kurskod: ARKN20
Engelsk titel: Archaeology and Ancient History: The Lives of Roman Buildings - Construction, Reconstruction, Destruction
Högskolepoäng: 7,5

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-03-30 – 2020-06-05
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-70241
Behörighet: genomgången kandidatkurs. Därutöver krävs minst 60 högskolepoäng i Antikens kultur och samhällsliv, Historisk arkeologi, Konsthistoria, Arkitektur eller Latin, eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2020-03-31 kl. 13.15 – 15.00

Lärare: Penelope Davies, Henrik Gerding

Beskrivning

Genom ett brett närmande av romersk arkitektur från republiken till sen kejsartid, undersöks i denna kurs olika evidens för antika byggnaders varierande livsöden – från tillkomstfasen till faser av ombyggnad och förstörelse – i syfte att förstå deras politiska betydelse. Ämnet kommer att studeras med utgångspunkt från olika perspektiv, inklusive det vidare begreppet ”byggnadsbiografier”, som fokuserar på sekvensen av mänskliga aktiviteter relaterade till en byggnads tillblivelse, användning och övergivande. Även om källmaterial från den romerska antiken kommer att stå i centrum för kursen, kommer även antika byggnaders liv fram till tidigmodern tid att behandlas i viss utsträckning. Kurslitteraturen kommer att täcka olika historiska fenomen, såsom damnatio memoriae (fördömande av minnet) och vandalism, från olika perioder och kulturer. Kursens deltagare uppmuntras, från sin sida, att tillföra sakkunskap och problemställningar från sina respektive områdesspecialiseringar.

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.