Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • FBMK12

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-71801
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs eller motsvarande.

Kursansvarig: Sara Tanderup Linkis
Lärare: Anja Hoppe, Sara Kärrholm, Signe Leth Gammelgaard, Sara Tanderup Linkis, Molly Uhlmann Lindberg

Information om ingående delar

  1. Teori och metod - skriftlig hemtentamen , 6 hp
  2. Praktik och praktikrapport , 9 hp
  3. Examensarbete , 15 hp

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har förlags- och bokmarknadsstudenter gjort sin praktik under de senaste åren.

Alumnporträtt

Här hittar du alumnporträtt med tidigare studenter i förlags- och bokmarknadskunskap.

Bokryggar i en bokhylla. Foto.

Kompetensprofil: förlags- och bokmarknads­kunskap

– om studenternas kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16