Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • FPRA12

Vad innebär det att handla moraliskt? Bör du sluta äta kött? Har du ett ansvar för klimatförändringen? Hur kan vi resonera kritiskt och rationellt i värdefrågor? Vad är rättvisa? Står frihet i konflikt med jämlikhet? Vad kan vi veta om Gud, mirakel och livet efter detta? Vari består konstens värde?

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-33002
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Henrik Andersson, Joakim Axelsson, Dan Egonsson, Andrés Garcia, Frits Gåvertsson, Jenny Magnusson, Martin Sjöberg

Information om ingående delar

  1. Introduktion och moralfilosofins historia , 7,5 hp
  2. Kritiskt tänkande och tillämpad etik , 6 hp
  3. Moralfilosofi , 7,5 hp
  4. Samhällsfilosofi , 4,5 hp
  5. Religionsfilosofi och estetik , 4,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16