Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISA04

I kursen Senmedeltid och tidigmodern tid, läser du om den historiska utvecklingen i Europa och världen från 1350 till 1850. Kursen är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng. Denna kurs utgör också en delkurs i grundkursen i historia.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-11-05 – 2018-12-07
Anmälningskod: LU-30951
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Lärare: Eva Helen Ulvros

Information om ingående delar

  1. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850 , 6 hp
  2. Gruppövningar , 1,5 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16