Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISA05

I kursen Modern tid läser du om den historiska utvecklingen i Europa och världen från mitten av 1800-talet fram till idag. Kursen är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng. Denna kurs utgör också en delkurs i grundkursen i historia.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-12-03 – 2019-01-18
Anmälningskod: LU-30961
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Lärare: Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander

Information om ingående delar

  1. Modern tid, 1850-2000-tal , 6 hp
  2. Gruppövningar , 1,5 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16