Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA12

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är nätbaserade grundkurs i historia rätt val. Efter denna fristående kurs är du behörig att läsa fortsättningskurs i historia.

Undervisning – vårterminen 2020

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Information om ingående delar

  1. Katastrofernas århundrade , 6 hp
  2. Konkurrerande civilisationer , 9 hp
  3. Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner , 7,5 hp
  4. Industri och imperier , 7,5 hp

HISA12 ändras HT-20

Har du en oavslutad HISA12? Kontakta studievägledaren.

Ny kurs

Ny version av vår grundkurs på distans start hösten 2020, se Historia: Nätbaserad grundkurs HISA19
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16