Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA19

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är nätbaserade grundkurs i historia rätt val. Efter denna fristående kurs är du behörig att läsa vår fortsättningskurs i historia.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-06-08
Anmälningskod: LU-31000
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Information om ingående delar

  1. Historia som vetenskap , 7,5 hp
  2. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350 , 7,5 hp
  3. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850 , 7,5 hp
  4. Modern tid, 1850-2000-tal , 7,5 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16