Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA24

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är Grundkurs i historia rätt val. Efter denna fristående kurs är du behörig att läsa vår Fortsättningskurs i historia. 

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-31001
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Lärare: Dick Harrison, John Hennessey, Claes Lindskog, Johannes Ljungberg, Andreas Marklund, Svante Norrhem, Odeta Rudling, Emilie Wellfelt

Information om ingående delar

  1. Historia som vetenskap , 6 hp
  2. Gruppövningar delkurs 1 , 1,5 hp
  3. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350 , 6 hp
  4. Gruppövningar delkurs 2 , 1,5 hp
  5. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850 , 6 hp
  6. Gruppövningar, delkurs 3 , 1,5 hp
  7. Modern tid, 1850-2000-tal , 6 hp
  8. Gruppövningar, delkurs 4 , 1,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Historia 1

Kurshemsidor för ämneslärarutbildningens kurser i historia finner du här

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16