Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA27

Fortsättningskursen i historia söker du som har läst en allmän grundkurs i historia om 30 hp. I den fristående fortsättningskursen får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Grundkursen i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter kursen är du behörig att läsa vår kandidatkurs i historia.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-31002
Behörighet: Grundläggande samt minst 15 hp från HISA24 Historia: Grundkurs, 30 hp, eller motsvarande kunskaper. 

Lärare: Magnus Borg, Mikael Ottosson

Information om ingående delar

  1. Tematisk fördjupningskurs , 7,5 hp
  2. Akademiskt skrivande , 7,5 hp
  3. Metodkurs , 7,5 hp
  4. Uppsatskurs , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

guidebok 1915

Temakurser ht 24

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16