Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA27

Fortsättningskursen i historia söker du som har läst en allmän grundkurs i historia om 30 hp. I den fristående fortsättningskursen får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Grundkursen i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter kursen är du behörig att läsa vår kandidatkurs i historia.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-70901
Behörighet: Grundläggande samt minst 15 högskolepoäng från Historia: Grundkurs HISA24 eller motsvarande kunskaper. 

Kursansvarig: Mikael Ottosson
Lärare: Helene Johanson Otterström, Wiebke Kolbe, Kristin Linderoth, Hanne Sanders, Jonas Thorup Thomsen

Information om ingående delar

  1. Tematisk fördjupningskurs , 7,5 hp
  2. Akademiskt skrivande , 7,5 hp
  3. Metodkurs , 7,5 hp
  4. Uppsatskurs , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Historia 2 o Historia 3

Kurshemsidor för ämneslärarutbildningens kurser i historia finner du här

guidebok 1915

Temakurser vt 24

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16