Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISA33

Vilken historia är det som blir historia? Hur tolkas och förmedlas denna historia i olika kontexter? Funderar du på dessa frågor är denna fristående kurs om historievetenskap och historieförmedling rätt val.

Undervisning – vårterminen 2020

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Kurstillfälle: sommaren 2020
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-06-08 – 2020-08-14
Anmälningskod: LU-S9021
Behörighet: Grundläggande behörighet

Kopia av kallelse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16