Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA35

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är Kandidatprogrammet i historia rätt val. Den andra terminen i programmet heter Historia: Fortsättningskurs (HISA35), och söks inom Kandidatprogrammet. 

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-70902
Behörighet: Grundläggande samt minst 15 högskolepoäng från Historia: Grundkurs HISA34 eller motsvarande kunskaper.

Kursansvarig: Mikael Ottosson
Lärare: Helene Johanson Otterström, Wiebke Kolbe, Kristin Linderoth, Hanne Sanders, Jonas Thorup Thomsen

Information om ingående delar

  1. Tematisk fördjupningskurs , 7,5 hp
  2. Akademiskt skrivande , 7,5 hp
  3. Metodkurs , 7,5 hp
  4. Uppsatskurs , 7,5 hp

Historia 2 o Historia 3

Kurshemsidor för ämneslärarutbildningens kurser i historia finner du här

guidebok 1915

Temakurser vt 24

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16