Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA36

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? I projektkursen lär du dig mer om hur det är att arbeta som professionell historiker. Läser du Kandidatprogrammet i historia är detta den tredje terminen i programmet. Läser du fristående kurser ska du ha läst allmänna grund- och fortsättningskurser i historia om minst 60 hp för att kunna söka till projektkurs.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-01-18
Anmälningskod: LU-30971
Behörighet: Grundläggande samt Historia: Fortsättningskurs (HISA25),eller Historia: Grundkurs och fortsättningskurs (HISA26), eller Historia: Nätbaserad fortsättningskurs (HISA23) eller motsvarande kunskaper. Om kursen läses inom Kandidatprogram i historia är minst 45 högskolepoäng från kurserna HISA34 och HISA35 ett förkunskapskrav.

Information om ingående delar

  1. Projektledning , 7,5 hp
  2. Tillämpad historiedidaktik , 7,5 hp
  3. Praktik , 7,5 hp
  4. Projektarbete , 15 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16