Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISS25

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, finns det tematiska fördjupningskurser, för att få djupare förståelse för historiska sammanhang. Genom att gemensamt reflektera över komplexa historiska problem ges du möjlighet att behärska forskningsläget över en vald problematik. Kursen ingår i Masterprogram i historiska studier.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-12-04 – 2020-01-19
Anmälningskod: LU-31031
Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16