Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ILHA10

Hur har människor sett på sig själva och sin omvärld genom historien? Vilka idéer och föreställningar om livet, döden, samhället, naturen och universum har utvecklats och hur påverkar de vårt sätt att tänka idag?

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-31205
Behörighet: Grundläggande behörighet

Information om ingående delar

  1. Antiken och medeltiden , 6,5 hp
  2. Renässansen och den vetenskapliga revolutionen , 6,5 hp
  3. Upplysningen och romantiken , 6,5 hp
  4. Den moderna världsbildens framväxt , 6,5 hp
  5. Projektarbete , 4 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Vägar till examen – ämne

Vill du ta kandidatexamen i detta ämne? Läs mer här!

Staty föreställande en person som håller i en bok.

Kompetensprofil: idé- och lärdomshistoria

– om idéhistorikers kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16