Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ILHB32

Kursen syftar till att belysa och analysera idéer från antiken och framåt om hur framtiden kommer att gestalta sig. Vetenskapliga och religiösa anspråk på kunskap om framtiden samt olika politiska, tekniska och populärkulturella visioner diskuteras.  

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: trekvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-05-05
Anmälningskod: LU-71203
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Henrik Brissman, Ive Brissman, Ingrid Dunér, Kristiina Savin

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16