Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ILHB32

Kursen syftar till att belysa och analysera idéer från antiken och framåt om hur framtiden kommer att gestalta sig. Vetenskapliga och religiösa anspråk på kunskap om framtiden samt olika politiska, tekniska och populärkulturella visioner diskuteras.  

Kurstillfälle: vårterminen 2025
Studiesätt: trekvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2025-03-23 – 2025-05-16
Anmälningskod: LU-71203
Behörighet: Grundläggande behörighet

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16