Kurs

Kurskod: KOVA23
Engelsk titel: Art History and Visual Studies: Level 2
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-71501
Behörighet: För tillträde till kursen krävs KOVA12/A14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria eller KOVA13/A15, Västerlandets arkitektur- och designhistoria eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 9.15 – 10.00 i LUX:C121 hörsal

Kursansvarig: Björn Fritz
Lärare: Karin Linnea Annebäck , Mikael Borg , Björn Fritz , Cecilia Hildeman Sjölin , Ludwig Qvarnström , Joacim Sprung

Beskrivning

Kursen är en fortsättning för dig som redan läst grundnivån i konsthistoria. Den innehåller moment med fördjupningar och breddningar av verk- och monumentkännedom, men tonvikten ligger framförallt på studier av teorier och metoder och på hur man använder sig av dessa. Fokus läggs framför allt på 1900-talets och nutidens material. Kursen består av fyra delkurser på vardera fem veckors studietid. I dessa behandlas konsthistorier och konstteorier, visuell kultur i form av konst, arkitektur, design och massmediabild. Här finns också informationssökning som resulterar i en individuell läskurs. Den sista delkursen utgörs av en mindre, självständig skriftlig uppgift, som arbetas fram i seminariet under grupphandledning.

I kursen läggs tonvikt vid frågor som gäller visuell gestaltning, reception, upplevelse och tolkning. Dessutom ger kursen perspektiv på konst och visualitet i förhållande till makt, genus, etnicitet och mångfald. Undervisning och träning ges i informationskompetens.

Detta ämne kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Ingående delar

  • Teorikurs , 7,5 hp
  • Metodkurs , 7,5 hp
  • Exkursion med fältarbete , 3 hp
  • Individuell läskurs och informationssökning , 4 hp
  • Individuell skriftlig uppgift , 7,5 hp
  • Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie , 0,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Alumnporträtt Ulrika Liljenström

Ulrika Liljenström, projektsamordnare på Lunds konsthall

Alumnporträtt Ylva Brännström

Ylva Brännström, projektledare för pedagogik på Malmö konsthall

Ett konstverk som ser ut som en stor röd ballong sedd inifrån.

Kompetensprofil: konsthistoria och visuella studier

– om konsthistorikers kunskap och kompetenser.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16