lu.se

Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs

LUFA05

Kurskod: LUFA05
Engelsk titel: Creative Writing: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Behörighet: Grundläggande samt 60 hp akademiska studier eller 3 års arbetslivserfarenhet
Anmälningskod: LU-19101

Introduktionsmöte: 2019-09-02 kl. 15.15 – 17.00: SOL:H135a

Lärare: Lars Gustaf Andersson, Joakim Forsberg, Boel Gerell, Åsa Maria Kraft, Rikard Loman, Carola Mikaelsson, Kerstin Norborg, Henrik Pettersson, Oline Stig, Anna Clara Törnqvist, Barbro Westling

Delkursinformation

  1. Att vara författare: Intro till författ roller och litterär, 3 hp
  2. Att skriva litteratur: Skrivprocess, genrer och grundlägga, 12 hp
  3. Att läsa för att skriva: Textsamtal och värderingskriterier, 5 hp
  4. Att skriva ett eget litterärt verk, 10 hp

Beskrivning

Välkommen till författarskolan. Kursen LUFA05 är det första steget i den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet.

 

Litterär gestaltning


Kursen LUFA05 är en introduktion till litterär gestaltning, till vad det innebär att utbilda sig i ämnet, till det egna skrivandet och till författarrollen. I de olika delkurserna tränas grundläggande litterär berättarteknik och kunskaper inhämtas om vad som kännetecknar litterärt språk. Stor vikt läggs vid skrivande som en ständig, kritisk och självkritisk process, samt vid hur man ger och tar konstruktiv kritik i form av text- och handledningssamtal.

 

Individuell handledning

Redan tidigt på kursen tilldelas varje student en individuell handledare som skall hjälpa studenten att ge form och innehåll åt det egna skönlitterära skrivandet. Målet för det egna skönlitterära skrivandet under den första kursen är att studenten dels ska ha en klar uppfattning om vad det är för bok som den resterande delen av utbildningen skall ägnas åt, dels ska ha skrivit tio till trettio sidor på denna sin kommande bok.

 

Skrivande under två år

Kursen LUFA05 ger en introduktion till ämnet och utbildningen, och är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning, med ett skönlitterärt verk av hög kvalitet som examensarbete.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

 

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.