Kurs

Kurskod: LUFA06
Engelsk titel: Creative Writing: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2020.

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Anmälningskod: LU-59201
Behörighet: Grundläggande samt Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs (LUFA05 eller LUFA11).

Introduktionsmöte: 2020-01-20 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:H135a

Kursansvarig: Carola Mikaelsson
Lärare: Lars Gustaf Andersson, Joakim Forsberg, Boel Gerell, Kristina Hård, Åsa Maria Kraft, Kerstin Norborg, Henrik Pettersson, Oline Stig, Anna Clara Törnqvist, Barbro Westling

Beskrivning

Kursen utgör till stora delar en fortsättning på de moment som ingick i grundkursen, LUFA05, på första terminen, men tyngdpunkten ligger här dels på det egna skrivandet, som omfattar halva kursen, dels på en bredare förståelse av det litterära skapandet. Det övergripande målet är att studenten genom att läsa estetiskt banbrytande litterära verk, genom att kritiskt granska sina kurskamraters texter samt genom skrivövningar ska kunna utvidga sin repertoar av litterära verktyg och tillämpa dessa i sitt eget skrivande. I kursen ingår också en fördjupad förståelse för de villkor som gäller för den litterära kommunikationen mellan författare och läsare, och vilka konstnärliga kvalitetskriterier som används för att bedöma litterär kvalitet. I olika övningar får studenten prova på att skriva inom olika stilregister, så som dialog, inre monolog och essäistisk berättande sakprosa. Det egna skrivandet ska vid kursens slut resultera i början på ett bokmanus om cirka 30-60 sidor.

Kursen består av fyra delkurser:

Att läsa för att skriva: Banbrytande klassiska verk ur den litterära kanon, 6 hp,

Att skriva litteratur: Grundläggande litterär textanalys i ett konstnärligt och konstruktivt kritiskt perspektiv, 6 hp,

Att vara författare: Läsaren, litteraturens mottagande och etiska frågeställningar i den litterära kommunikationen, 3 hp,

Att skriva ett eget litterärt verk, 15 hp.

 

Delkurser

  1. Att läsa för att skriva, 6 hp
  2. Att skriva litteratur, 6 hp
  3. Att vara författare, 3 hp
  4. Att skriva ett eget litterärt verk, 15 hp

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.