lu.se

Modevetenskap: Samtidsmode - produktion, kommunikation och konsumtion

MODA16

Kurskod: MODA16
Engelsk titel: Fashion Studies: Contemporary Fashion - Production, Communication and Consumption
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Kandidatprogram i modevetenskap

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Ort: Helsingborg
Studiesätt: heltid, dagtid

Information

I kursen ges en grundläggande introduktion till hur samtidsmodet är organiserat, både som kulturellt fenomen och som industri. Kursen är strukturerad genom fokus på tre olika delar av samtidsmodet: mode och produktion, mode och kommunikation och mode och konsumtion.

Ett moment i den etnografiska metoden deltagarobservation ingår i relation till konsumtionsperspektivet, där studenten förväntas genomföra en deltagarobservation i handelsmiljö. Fokus ligger på att skapa en grundläggande förståelse för hur olika delar av modesystemet samverkar för att skapa modets symboliska värde samtidigt som modeindustrin granskas ur kritiskt perspektiv. Kursen innefattar därutöver en introduktion till olika tekniker för informationssökning samt diskussioner och resonemang kring vikten av källkritik.

Kursen ingår i kandidatprogrammets första termin.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.