Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • MRSK62

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02

Lärare: Olof Beckman, Camila Freitas de Souza, Lena Halldenius, Emma Lennhammer, Claes Lindskog, Sarah Pritchett

Information om ingående delar

  1. Temakurs , 10 hp
  2. Examensarbete , 20 hp
  3. Temakurs , 5 hp
  4. Temakurs , 5 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16