Kurs

Kurskod: NYGA13
Engelsk titel: Modern Greek: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges flera gånger. Välj kurstillfälle nedan eller termin ovan för mer information!

Beskrivning

Kursen innehåller litteratur som läses såväl på originalspråk som i översättning samt språkhistoria. I förhållande till den föregående kursen breddas och fördjupas kunskaperna i det grekiska språket och dess litteratur. En valbar fördjupningskurs kompletterar kursen. Den syftar dels till att ge en kunskapsmässig fördjupning inom språkvetenskap och litteratur, dels till att ytterligare stärka språkfärdigheten.

Delkurser

  1. Nygrekisk och bysantinsk litteratur, 7,5 hp
  2. Språkhistoria och diglossin i Grekland, 7,5 hp
  3. Fördjupning i muntlig och skriftlig framställning, 7,5 hp
  4. Valbar fördjupning, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
30 augusti 2021 – 16 januari 2022

Öppen för sen anmälan

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
30 augusti 2021 – 5 juni 2022

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Nygrekiska: Fortsättningskurs är 55 000 SEK.

Grekiska (nygrekiska)

Mer om ämnet, forskning, personal mm.