lu.se

Retorik: Retorik för lärare

RETA15

Kurskod: RETA15
Engelsk titel: Rhetoric: Rhetoric for Teachers
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2013.

Kurstillfälle: vårterminen 2013
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2013-01-21 – 2013-06-09
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-76411

Introduktionsmöte: 2013-01-22 kl. 15.00 – 18.00: SOL Absalon A339

Lärare: Anders Eriksson

Beskrivning

Kursen läses fristående och riktar sig till yrkesverksamma och blivande lärare. Kursen handlar om det nära sambandet mellan retorik och didaktik, om läraren som retoriker. Den ger dels de praktiska och teoretiska grunderna i retorik, dels en metavokabulär för att diskutera och förhålla sig konstruktivt till det kommunikativa mötet i klassrummet. Kursen stärker dig i din roll som lärare och ger dig idéer och metoder för att stärka elevernas kommunikativa förmåga. Inom kursens ram gör du ett retorikdidaktiskt projektarbete. Studerande som fått godkänt resultat på denna kurs kan tillgodoräkna sig hälften av poängen vid studier på grundkursen i retorik (RETA30).

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.