Kurs

Kurskod: SASH64
Högskolepoäng: 7,5

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Utbildningsform: enbart online
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-09-08 – 2020-11-17
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30951
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2020-09-08 kl. 9.15 – 12.00

Beskrivning

This course will provide you with a short overview of Swedish and Nordic history from the Viking Age to the present. A Nordic perspective is taken to allow critical approach to an otherwise Swedish interpretation of history. Selected issues from Swedish and Nordic history will be discussed in order to orient you in relevant discussions and arguments in historical theory as well as to train you in historical argumentation based on scholarly foundations.

Course content

The course includes important developments, relationships and events in the history of Sweden and the Nordic countries over a broad time span. You will particularly get:

  • an overview of the Viking Age, and how the period is perceived by historians with regards to the sources,
  • an overview of the political and social changes in Sweden between 1000-1800, and learn more on
  • the historical roots of modern society and the Scandinavian Model of the Welfare state, with special attention to gender issues.

Teaching

Teaching takes the form of lectures and seminars. The assessment is based on class participation, group assignments and a take-home examination. In the course you will learn more on how to account for the scientific basis of historical knowledge, and how to discuss and evaluate academic historical writing.

Further information

The course is given in our new humanities and theology centre, LUX. This offers an exciting campus environment with a vibrant student life. Lund University has one of Sweden’s oldest and largest research library, and the library at LUX is one of 30 libraries within this network.

The course is given as a part-time course once a year, during the autumn semester (day-time). The course is a free-standing course for beginners. It can be included in a first or second-cycle degree.

 

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
8 september 2020 – 17 november 2020

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Swedish History from a Nordic Perspective är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2020

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Tisdagen den 8 september
kl. 9.15 – 12.00, obligatoriskt