Kurs

Kurskod: SFSH20
Engelsk titel: Study Abroad: Swedish as a Foreign Language - Levels 1-8
Högskolepoäng: 60

OBS! Kursen ges flera gånger. Välj kurstillfälle nedan eller termin ovan för mer information!

Beskrivning

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet. Jämsides med färdighetsträningen görs en genomgång av särdragen i svenskans grammatiska och fonetiska system. I kursen tränas muntlig färdighet genom diskussioner, argumentationer, kortare anförande och föredrag. Den skriftliga språkfärdigheten tränas genom varierade skrivuppgifter såsom uppsatsskrivning, referat, praktiska skrivelser och sammanställningar av fakta från olika informationskällor. Olika texter analyseras med utgångspunkt i genre och språklig stil. Läsförmågan uppövas genom studier av såväl sakprosatexter som skönlitteratur. Tidningsartiklar, radio- och tv-program används i färdighetsträningen.

Kursen förutsätter grundläggande behörighet för högskolestudier med undantag för svenska. 

Mer information finns på den internationella webben: http://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SFSH20

Delkurser

  1. Svenska som främmande språk - nivå 1, 7,5 hp
  2. Svenska som främmande språk - nivå 2, 7,5 hp
  3. Svenska som främmande språk - nivå 3, 7,5 hp
  4. Svenska som främmande språk - nivå 4, 7,5 hp
  5. Svenska som främmande språk - nivå 5, 7,5 hp
  6. Svenska som främmande språk - nivå 6, 7,5 hp
  7. Svenska som främmande språk - nivå 7, 7,5 hp
  8. Svenska som främmande språk - nivå 8, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

Day Lund, full time
In English
January 18, 2021 – January 16, 2022

Last day for application August 17, 2020

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

Day Lund, full time
In English
August 31, 2020 – June 6, 2021

Closed for applications

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 är 110 000 SEK.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Svenska som främmande språk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.