Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • UKRA14

Välkomna till en kurs om den moderna ukrainska litteraturen, filmen och dramatiken med fokus på tiden efter 1991!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-76401
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Niklas Bernsand, Johanna Lindbladh, Eleonora Narvselius, Valentyna Savchyn

Information om ingående delar

  1. Litteratur,film och dramatik: historiska perspektiv , 5 hp
  2. Minnesprocesser i samtida litteratur, film och dramatik , 10 hp

Ukrainska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16