Kurs

Kurskod: YIDD01
Engelsk titel: Yiddish: Language and Literature, Beginner's Course I
Högskolepoäng: 15

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet 2/A2)

Anmälningskod: LU-E1851

Anmälningskod: LU-35201

Introduktionsmöte: 2020-09-08 kl. 17.00 – 19.00

Lärare: Jan Schwarz

Beskrivning

Lär dig jiddisch och ta del av ett rikt kulturarv!

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch. Kunskaper i jiddisch är värdefulla för dig som vill tränga in i jiddischkulturen, arbeta med språkförståelse och/eller bedriva forskning i den uppsjö av skrifter och primärmaterial som aldrig hunnit bearbetats eller översättas. Som lärare har du dessutom möjlighet att kvalificera dig till att undervisa i jiddisch som valfritt arvspråk i grundskolan.

I denna den första av våra två nybörjarkurser får du lära dig grundläggande kunskaper i talfärdighet, formlära, syntax och ordförråd på jiddisch. Kursen syftar till att göra dig förtrogen med enklare texter på såväl grundspråk som i översättning, samt att ge dig själv förmågan att översätta kortare texter. Dessutom ges en orientering i hur språket har använts genom historien. Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Delkurser

  1. Grammatik, läsförståelse och översättning , 5 hp
  2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp
  3. Språkhistoria, 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

distance Lund, part time, 50 %
In English
August 31, 2020 – January 17, 2021

Closed for applications

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
På engelska
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2020

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Tisdagen den 8 september
kl. 17.00 – 19.00, obligatoriskt

Jiddisch

Mer om ämnet, forskning, personal mm.