21

sep

Kulturnatten på LUX och SOL

21 september 2024 14:30 till 19:00 Föreläsning

Humanistiska och teologiska fakulteterna bjuder på ett blandat program där du till exempel kan möta en avatar i realtid, gå på visning i Robotlabbet eller delta i allsång på de romanska och klassiska språken. Det blir även föreläsningar om bland annat japanska, konspirationsteorier och artificiell intelligens. Varmt välkomna!

Visningar och "prova på" på LUX och SOL

Skånska mandoliner | 14.30–15.20

Plats: Foajén på SOL, Helgonabacken 12
Stämningsfull musik från södra Sveriges enda mandolinorkester inleder Kulturnatten på Språk- och litteraturcentrum.


Visningar i Robotlabbet | 15.00–17.00 

Plats: LUX:B457, Helgonavägen 3 
Robotlabbet bygger humanoida robotar för att studera kognitiv utveckling och social interaktion. Forskarna är särskilt intresserade av hur människors syn, uppmärksamhet och inlärningsförmågor fungerar i hjärnan och hur dessa kan reproduceras i robotar.


Kan väggar tala? | 15.00 & 16.00 

Plats: Huvudentrén till LUX, Helgonavägen 3 
Följ med på en rundvisning av LUX! Med utgångspunkt i byggnadsarkeologi tittar vi efter spår från husets historia. Vilka förändringar har skett sedan byggnaden invigdes för över hundra år sedan? Vad kan de berätta om människorna som levde då?


Möt en avatar i realtid | 15.00–17.00 

Plats: Foajén på LUX, Helgonavägen 3 
Lunds universitets Humanistlaboratorium demonstrerar hur kroppsrörelser, tal och ansiktsuttryck spelas in och ger liv till en avatar i realtid. En metod som många känner till från filmens värld men som även forskare använder för att bättre förstå hur man lär sig språk.


Testa dina Asienkunskaper och lär dig vika origami | 15.00–17.00 

Plats: Foajén på LUX, Helgonavägen 3 
Vad innebär Asienstudier? Kom förbi LUX foajé för att få reda på det, prova på att vika origami och ta ett quiz! Vi är på plats kl 15–17 för att svara på alla dina frågor om våra program och kurser.


Fransk tipspromenad | 16.00–18.00 

Plats: Foajén på SOL, Helgonabacken 12
Vad vet du om Frankrike och den fransktalande världen? Testa dina kunskaper i vår klassiska tipspromenad om litteratur, kultur, historia, samhälle och – givetvis – det franska språket. Soyez les bienvenu.e.s!


Chantons – Cantemos – Cantiamo! Allsång på de romanska och klassiska språken | 18.30–18.50 

Plats: Hörsalen på SOL, Helgonabacken 12
Kulturnatten på SOL avslutas med musik, flerspråkighet och språkglädje. Sektion 3 tar ton på franska, spanska, italienska, latin och grekiska. Det blir klassisk allsång med musik från moderna och svunna tider.Föreläsningar på LUX och SOL

Är konspirationsteorier en typ av samhällskritik? 15.00–15.20 

Plats: Läsesalen på LUX, Helgonavägen 3 
Rickard Andersson
Konspirationsteorier tycks vara på uppgång inom politiken. Men vad är de egentligen? Uttryck för missnöje med hur samhället utvecklas? Här presenteras forskning om konspirationsteorier som samhällskritik.


Beyond the Border: K-pop, J-pop, and Eurovision* | 15.00–15.20

Plats: LUX:B152, Helgonavägen 3
How is the pop song production process done? In this lecture, Naoko Takayanagi will explore how pop songs are made through a dialogue with Kanata Okajima, an experienced songwriter in K-pop, J-pop, and the Eurovision Song Contest.


AI i antiken? | 15.00–15.20 

Plats: LUX:C121, Helgonavägen 3 
Aske Damtoft Poulsen
I antiken hittar vi en betydande samling berättelser om maskiner med varierande grader av artificiell intelligens, från Faiakernas förarlösa skepp till den trojanska hästen. Kan dessa historier kasta ljus över vår tids fascination för AI?


Den svenska tidigmoderna egyptologins historia | 15.30–15.50 

Plats: Läsesalen på LUX, Helgonavägen 3 
Joachim Östlund
Fascinationen för forntida Egypten var stor i det tidigmoderna Sverige. Flera expeditioner och skribenter drabbades dock av olyckor, för tidig död eller oavslutade studier. Ett fördrag om vetandets gräns.


Nelly Thüring: Teosof, feminist, socialist | 15.30–15.50

Plats: LUX:B152, Helgonavägen 3 
Malin Arvidsson
Fotografen Nelly Thüring valdes 1921 till en av de första kvinnliga riksdagsledamöterna. I denna föreläsning uppmärksammas hur Thürings teosofiska livsåskådning relaterade till hennes politiska engagemang.


Archaeology from space* | 15.30–15.50 

Plats: LUX:C121, Helgonavägen 3 
Maria del Carmen Moreno Escobar
In this talk, we will explore how archaeologists are revolutionizing our understanding of ancient civilizations using computing science and satellite imagery. Don't miss out on this chance to see history in a whole new light!


Klokare på danska | 15.30–15.50 

Plats: Hörsalen på SOL, Helgonabacken 12
Lone Koldtoft har skrivit boken Klokare på danska, som ger inblick i danska språket och i kulturen omkring det. Hur samtalar du på danska, hur diskuterar du och varför ska du säga sssen? Låt Lone föra dig in i den danska språkgemenskapen!


Brott och straff i 1800-talets Sverige | 15.30–15.50 

Plats: SOL:H135a, Helgonabacken 12
Bonnie Clementsson 
Hur resonerade tjuvar och bedragare för 200 år sedan? Vilka normer och värderingar styrde deras handlingar? Svaren till dessa frågor skissas utifrån svenska straffångars självbiografier från 1848.


Hur ska vi arbeta i framtiden? | 16.00–16.20

Plats: Läsesalen på LUX, Helgonavägen 3 
David Larsson Heidenblad 
Kan vi få mer saker gjorda genom att arbeta mindre? Och om det är så – varför gör vi inte det? Dessa frågor har på senare år rönt allt större uppmärksamhet. Är vi på väg mot en värld med färre distraktioner och bättre fokus?


Hur hjälper man bäst en människa med psykiskt lidande? | 16.00–16.20 

Plats: LUX:C121, Helgonavägen 3 
Cecilia Riving
Detta föredrag handlar om mötet med patienten inom behandling av psykisk ohälsa från 1700-talet till 1920-talet. Här finns rötterna till de konflikter som ännu präglar det terapeutiska landskapet.


Hur kan vi skydda oss från desinformation? | 16.00–16.20

Plats: Hörsalen på SOL, Helgonabacken 12
Olof Sundin
Vi lever våra liv genom digitala plattformar som sociala medier, sökmotorer och generativ AI. Hur kan vi avgöra vad som stämmer vid frågor vi inte kan mycket om? Vem bestämmer ens vad som stämmer?


Vad kan skolan göra för att bli en plats för alla elever? | 16.00–16.20 

Plats: SOL:H135a, Helgonabacken 12
Emil Bernmalm
Som lärare möter man dagligen elever med olika bakgrund och behov. Men vilka normer finns i ett klassrum? Hur känns det för den som inte passar in? Och vad kan läraren göra åt det?


Vikingatidens kontakter med islam | 16.30–16.50

Plats: Läsesalen på LUX, Helgonavägen 3
Mats Roslund 
Få historiska perioder är så uppmärksammade som vikingatiden. Särskilt skandinavernas färder österut uppmärksammas ständigt i dagspress och museiutställningar. Hur ser man på kontakterna med islamiska områden idag?


Platons Gästabudet – kärleken till andra människor | 16.30–16.50

Plats: LUX:B152, Helgonavägen 3 
Frits Gåvertsson 
Gästabudet är ett av litteraturens storverk, som genom att undersöka mellanmänsklig kärlek ställer frågor om hur vår relation till världen omkring oss och andra människor formas av hur vi ser på oss själva.


Huvudlinjer i universitetets historia | 16.30–16.50

Plats: LUX:C121, Helgonavägen 3 
Johan Östling 
Universitetet har ett mäktigt förflutet. Under seklernas gång har det varit centrum för vetenskap och bildning, men det har även anpassat sig efter vitt skilda omständigheter. Här skildras dess historia utifrån ny forskning.


Pizzica, dansen från Salento | 16.30–16.50 

Plats: Hörsalen på SOL, Helgonabacken 12
Roberta Colonna Dahlman 
Italien är ett mångsidigt land och detta uttrycker sig även i musik och dans. Det italienska folkdanslandskapet är mycket varierande. I denna presentation uppmärksammas pizzica, en folkdans från Salento i södra Italien.


Yiddish in films* | 16.30–16.50

Plats: SOL:H135a, Helgonabacken 12
Oren Roman Cohen
Yiddish used to be the primary language of millions, but today the number of its speakers has dropped significantly. However, through mainstream culture and entertainment, many of us have been exposed to Yiddish words and phrases.


En tidsresa med det japanska skriftsystemet | 17.00–17.20 

Plats: Hörsalen på SOL, Helgonabacken 12
Shinichiro Ishihara 
Det japanska skriftsystemet skiljer sig starkt från det svenska i några avseenden. I det här föredraget går vi igenom den historiska utvecklingen av skriftsystemet, som kan spåras tillbaka till 400-talet.


Hur tänker människor, djur och robotar? | 17.30–17.50

Plats: Hörsalen på SOL, Helgonabacken 12
Peter Gärdenfors
Vår intelligens består av olika färdigheter och ännu återstår mycket innan den artificiella intelligensen kan mäta sig med den mänskliga. AI-tekniken ger oss nyttiga verktyg, men den kan inte tänka som människor.


Religion och kyrka i den förmoderna historien | 17.30–17.50

Plats: SOL:H135a, Helgonabacken 12
Hanne Sanders 
Den förmoderna världen var religiös på ett sätt vi idag har svårt att föreställa oss. Tron var grunden för både kunskap och kultur. Ett föredrag om hur religion präglade synen på stat, krig och folk i Skåne.


Politisk påverkan eller språklig manipulation? | 18.00–18.20 

Plats: Hörsalen på SOL, Helgonabacken 12
Anna W Gustafsson 
Hur underförstås information och värderingar i det politiska språket? I föredraget presenteras hur politiker gör förgivettaganden med språkets hjälp och förmedlar värderingar med ordval, metaforer och bilder.


Ancient Greek and Roman medicinal cosmetics | 18.00–18.20 

Plats: SOL:H135a, Helgonabacken 12
Peder Flemestad 
The Greeks and Romans used cosmetics both for adornment and in medicine. As today, their use was criticised and treatments were provided by non-specialists. What sources do we have for them? How were they used?


Att fånga vardagen åt morgondagen | 18.30–18.50

Plats: SOL:H135a, Helgonabacken 12
Karin Gustavsson 
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar har funnits sedan 1913. I föreläsningen presenteras arkivets verksamhet och samlingar av traditioner och vardagsliv som fångats för eftervärlden i text, bild och ljud.


* Föredraget hålls på engelska.

Om händelsen:

21 september 2024 14:30 till 19:00

Plats:
LUX (Helgonavägen 3) och SOL (Helgonabacken 12)

Kontakt:
kommunikationht.luse

Spara händelsen till din kalender