Skyddsombud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Skyddsombuden såväl som studentskyddsombuden är genom sin roll och kompetens en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön.

Skyddsombud

  • Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen gentemot arbetsgivaren.
  • Skyddsombudet deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet däribland skyddsronder.
  • Skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön.
  • Skyddsombudet väljs av den fackliga organisationen på arbetsplatsen.

Huvudskyddsombud

  • Huvudskyddsombudet på fakulteten eller området samordnar skyddsombuden på institutionerna eller avdelningarna.
  • Huvudskyddsombudet deltar i regel i LSK-kommittén, och går även med i skyddsronder om inte skyddsombudet har möjlighet.
  • Huvudskyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön, väljs av den fackliga organisationen och företräder de anställda på arbetsplatsen.

Studerandeskyddsombud 

  • Studerandeskyddsombud har samma möjligheter att vara representerade i HMS-kommittéer och gå med på skyddsronder som huvudskyddsombuden.
  • Studerandeskyddsombud har inte ansvar för arbetsmiljön, väljs av studentkåren och företräder studenterna som är medlemmar i kåren.
  • Mer information om studerandeskyddsombud

 

Kontaktinformation

Huvudskyddsombud och säkerhetssamordnare

Ingegerd Christiansson

046 222 79 60

ingegerd.christianssonhist.luse

Relaterad information

I länken nedan finns all information om huvudskyddsombud, skyddsombud samt studerandeskyddsombud. Vidare finns det information om val av skyddsombud samt lista över vilka som är nuvarande skyddsombud.