lu.se

Chefsstöd för hantering av trakasserier

Hantera trakasserier och sexuella trakasserier

Nedan hittar du som chef Lunds universitets stöd i hur trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras samt arbetsmiljöverkets broschyr om sexuella trakasserier.

Hantering och utredning av trakasserier och sexuella trakasserier samt repressalier (PDF)

Arbetsmiljöverkets information till arbetsgivare - om sexuella trakasserier

Broschyren "Mellan den som utsätts och den som utsätter står du" (PDF)