Kursvärderingar och kursutvärderingar

Kursvärderingar och kursutvärderingar är ett viktigt led i HT-fakulteternas kvalitetsarbete. Genom att delta i kursvärderingar får studenterna möjlighet att ge återkoppling på sin utbildning. Kursvärderingar utgör även underlag för lärarnas kontinuerliga arbete med utveckling av sin undervisning. Resultatet av kursvärderingarna ska sammanställas och kommenteras i en kursutvärdering. Sammanställningen görs på helkursnivå, men de kursvärderingar som ligger till grund för sammanställningen kan genomföras på såväl hel- som delkursnivå. 

Ansvaret för att genomföra kursvärderingar och kursutvärderingar vilar på institutionerna.

HT-fakulteternas tillämpningsföreskrifter för kursvärdering och kursutvärdering