HR-avdelning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteternas HR-avdelning stödjer institutionerna i deras personalärenden.

Lena Kandefelt – personalchef
Övergripande HR-frågor, förhandlingsansvarig i lönerevision och arbetsbrister.

Malin Rehnstam – biträdande personalchef
Övergripande HR-frågor.

Annika Rehnö – personaladministratör LUX
Lucatansvarig HT, Varbiärenden, Primula och löneärenden.

Louise Nilsson – personaladministratör SOL
Migrationsärenden HT, Varbiärenden, Primula och löneärenden.

Besöksadress

Kansli HT
LUX – HUS B
Helgonavägen 3, Lund

Personal vid HR-avdelningen

Personalchef
Lena Kandefeldt
046–222 72 24
lena.kandefeltkansliht.luse

Biträdande personalchef
Malin Rehnstam
malin.rehnstamkansliht.luse

Personaladministratör LUX
Annika Rehnö
046–222 34 70
annika.rehnokansliht.luse

Personaladministratör SOL
Louise Nilsson
046–222 41 89
louise.nilssonsol.luse