Internationella kontoret

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteternas internationella kontor stödjer institutionerna i deras internationaliseringsprocess.

Kontoret hanterar bland annat internationella mobilitetsavtal, handlägger personal- och läraruppdrag, studentmobilitet (in- och utresande utbytesstudenter) och fakulteternas SAS-kurser (Special Area Studies).

Internationella kontoret, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse