lu.se

Nämnder m.m.

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Under Fakultetsstyrelsen lyder ett antal beredande organ som behandlar olika typer av ärenden - från policyfrågor till enskilda ärenden.

Inom Humanistiska och teologiska fakulteterna finns:

Under nämndssidorna finns kontaktuppgifter, protokoll och sammanträdestider.