lu.se

Grundutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Grundutbildningsnämnden bereder frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att nämnden diskuterar och utarbetar förslag till fakultetssstyrelsen om allt som berör utbildningens kvalitet och innehåll. Det kan vara lärarnas pedagogiska förmåga, hur olika grupper av studenter upplever studierna eller om HT-fakulteternas utbildningar ska ha inslag av t. ex. genus- eller miljöperspektiv.

Ledamöter
Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i grundutbildningsnämnden
Lisa Hetherington


046-222 44 03


lisa.hetheringtonkansliht.luse

Sammanträdestider

Våren 2019

29 januari kl 9-12
26 februari kl 9-12
26 mars kl 9-12
25 april kl 9-12
28 maj kl 13-16
18 juni kl 9-12

Hösten 2019

6 september kl 9-12
1 oktober kl 9-12
5 november kl 9-12
3 december (internat)

Protokoll

Senaste protokollen

Arkiv