lu.se

Grundutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Grundutbildningsnämnden bereder frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att nämnden diskuterar och utarbetar förslag till fakultetssstyrelsen om allt som berör utbildningens kvalitet och innehåll. Det kan vara lärarnas pedagogiska förmåga, hur olika grupper av studenter upplever studierna eller om HT-fakulteternas utbildningar ska ha inslag av t. ex. genus- eller miljöperspektiv.

Ledamöter
Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i grundutbildningsnämnden
Lisa Hetherington


046-222 44 03


lisa.hetheringtonkansliht.luse

Sammanträdestider

Höstterminen 2019

6 september kl 9-12
1 oktober kl 9-12
5 november kl 9-12
3 december (internat)

Vårterminen 2020

30 januari kl 9-12
25 februari kl 9-12
31 mars kl 9-12
21 april kl 9-12
26 maj kl 9-12
16 juni kl 9-12

Grundutbildnings- och studierektorsinternat 11-12 juni.

Protokoll

Senaste protokollen

Arkiv